Arjen Lievers

ondernemer – filosoof – sportman – schrijver

Re-examine all you have been told in school or church or in any book, and dismiss whatever insults your own soul

~ Walt Whitman

DataCare ontwikkelt EduMaps. EduMaps is en elektronische leeromgeving die een nieuwe vorm van onderwijs mogelijk maakt. Met EduMaps bewandelt iedere leerling per vak een eigen leerroute. Leerroutes en lessen (“EduMaps”) die scholen en instellingen hebben gemaakt kunnen onderling met elkaar worden gedeeld, via de EduMap Store.

De Authentic Living Academy is een platform, in oprichting, om nieuwe ideeën en zienswijzen te implementeren in Onderwijs, Jeugdzorg en Gezondheidszorg. 

Binnenkort meer info. 

German New Medicine® is een nieuwe kijk op ziekte en gezondheid. Ik maak onderdeel uit van het LGNM Teacher Team van Caroline Markolin, Ph.D. en ik onderhoud de website  www.germaansegeneeskunde.nl.

Over het boek Wessel

Wessel is een jongen die opgroeit in de vergadering van gelovigen. Als hij volwassen wordt neemt hij afscheid van deze streng christelijke geloofsgemeenschap. Hij vindt zijn weg in ‘de wereld’ en maakt al zijn dromen waar, totdat hij geconfronteerd wordt met kanker.

Wessel is ook het verhaal van Arjen, zijn oudste broer, die van dichtbij getuige is hoe Wessel niet terugkeert naar de loopgraven van zijn jeugd, maar het heft juist in eigen handen neemt en daardoor extra jaren krijgt. Het dwingt Arjen tot een zoektocht. Waarom werd Wessel ziek? En waarom werd hij niet meer beter? De antwoorden die Arjen vindt maken Wessel tot een onthullend en openhartig boek, dat uiteindelijk gaat over twee vrienden die een vrije val maken, naar een andere wereld dan die van u.

N.B.: Het boek Wessel is een ‘GNM-patiëntencasus’ in romanvorm. Natuurlijk hoop ik dat het in veel boekenkasten komt te staan, omdat het zo’n mooie intro is op German New Medicine®. Omdat het verhaal van Wessel en de kennis die in dit boek beschreven staat zo belangrijk is stel ik het ook als PDF gratis beschikbaar. 

"Het boek Wessel neemt je mee naar onvoorstelbare werkelijkheden"

Interview met Jorn Luka

Op 6 januari interviewde Jorn Luka mij over mijn zoektocht die uiteindelijk leidde tot German New Medicine (GNM). Er zullen mensen zijn die dit interview mooi vinden en er zullen mensen zijn die er misschien wel aanstoot aan nemen. Daar hou ik rekening mee. Als het waar is waarover ik spreek, dan zit deze wereld idd. totaal anders in elkaar dan de meeste mensen denken. Laat het maar blijken.

“Het is mijn hoop dat ieder kind, leerling en student die ons onderwijssysteem verlaat de moed en de durf heeft om hetgeen hem/haar werd geleerd kritisch te onderzoeken en, wanneer het hem/haar anders dunkt, daar vrijuit over te spreken.”

Training / Lezing / Voordracht

Knowledge is power ~ Sir Francis Bacon

Ik heb geen praktijk en ik zie geen cliënten. Wel verzorg ik af en toe trainingen en lezingen over de GNM, aan een gezelschap of studiegroep, community, aan scholen, instellingen voor gezondheidszorg, bedrijven, etc. Voor de mogelijkheden en invulling daaromtrent kun je contact met me opnemen, via één van de kanalen onderaan deze website. 

© Copyright 2022 arjen lievers

Germaanse Geneeskunde

Disclaimer

Te staan voor de waarheid van de Vijf Biologische Wetten is een kwestie van sociale verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor de mensheid. Hier is geen speciale toestemming voor nodig!  Pogingen om de ontdekkingen van Dr. Hamer te politiseren of te monopoliseren gaan voorbij aan de bedoeling van mijn website, aan de ware geest van GNM en aan een wereldwijd bloeiende beweging.

28 juni 2023 20:00 - 22:30

Germaanse
geneeskunde