"free and independent"

The wisdom of the crowd

In The Trueman Show vertel ik over de biologische code van onze hersenen. We leven langer en we zijn gelukkiger en gezonder als we volgens die code leven maar dat is niet eenvoudig. Onze samenleving is niet ecologisch, zegt de Noorse onderzoeker Arne Naess. We zijn de connectie met de levende Moeder Aarde, ons spirituele docking station, kwijtgeraakt. Dat begon bij de natuurvolken, die een grove verwijdering van “de menselijkheid” zagen in het nieuwe Katholieke wereldbeeld. Een buiten-aardse God te moeten accepteren, terwijl ze al IN hun God leefden! Bovendien, te moeten gehoorzamen maakte ze tot een instrument, maar van wie? We waren toch al vrij?

Ik heb in de afgelopen 10 jaar menig steen omgedraaid, op zoek naar antwoorden op mijn vragen rondom onze ware geschiedenis, afkomst en de oorzaken van ziekte. Ik ontdekte dat het pad dat wij hieromtrent leren te bewandelen eigenlijk maar een heel smal paadje is. Veel dingen moest ik zelfs weer afleren. Wat ik in de afgelopen jaren zag gebeuren doet me sterk denken aan een machtsgreep van een nieuwe lichting “conquistadores”. Een WEF/WHO/big pharma/big tech/EU/NAVO-united die een nieuwe wereldorde voorstelt, gebruikmakend van het aloude religieuze “verlossingscomplex” in een modern jasje, nl. iets te moeten accepteren alvorens je weer vrij bent. Opnieuw moeten we geloven dat er iets door de lucht zweeft waarvan je verlost kunt worden, ditmaal in naam van de “heilige” wetenschap (een onsamenhangende, geldverslindende brei van doctrines, aannames en giswerk), door op de knieën te gaan voor een vaccinatie en een pas, de nieuwe aflaat. De sterken offeren zichzelf op, “je doet het ook voor de ander”, wie tegenspreekt wordt geëxcommuniceerd. Maar we waren toch al vrij?

Wat ik zie gebeuren is de wereldwijde implementatie van een nieuwe manier om de mensen op basis van angst te kunnen controleren. Steeds meer mensen voelen intuïtief (innerlijk weten) aan dat er iets niet klopt, maar durf dat maar eens te zeggen! Toch is het ieders taak om niet terug te deinzen om controversieel te zijn, zei John F. Kennedy in zijn beroemde speech tegen de pers. Hij verwees daarbij naar de Griekse wetgever Solon die de burger zelfs per wet verplichtte om te spreken bij het zien van onrecht! Het opdrijven van onszelf en onze kinderen in een digitale wei, met straks een schrikdraad eromheen, zal een definitieve wig drijven tussen onze psyche en de natuur en daarmee tot onze ware potentie. De paaltjes ervan worden namelijk door een ander geslagen. Het toont voor mij ook aan dat ons curriculum over hoe deze wereld in elkaar zit nog altijd wordt gedicteerd en verdedigd door “Rome”. Het onderwijs is m.i. zelfs het slagveld. Daarom moeten we dat systeem openbreken en terugbrengen naar een platform dat wordt gevoed door the wisdom of the crowd, net zoals de musea en opleidingen in de dagen van Hypatia. Alleen op die manier kunnen we volgens JFK weer worden zoals we zijn geboren: free and independent”.

Facebook
Twitter
LinkedIn