EduMaps

De muur moet vallen

Soms droom ik over hoe de EduMap Store er over een paar jaar uit zal zien. Als de App Store van het onderwijs. Een online platform met honderden, misschien wel duizenden EduMaps en LessPapers (leerroutes en lessen), die door scholen, instellingen, specialisten, brancheorganisaties en bedrijven zijn ontwikkeld en beschikbaar zijn gesteld. Die de scholen en instellingen eenvoudig kunnen activeren in de eigen EduMaps-omgeving, om leerlingen, studenten en cliënten daarop in te schalen, waarna EduMaps een navigatiesysteem wordt op die “onderwijslandkaart”. De inhoud van de LessPapers (instructievideo’s, werkbladen en opdrachten) wordt straks ook in Prove-It, de persoonlijke leeromgeving van de leerling getoond, die bepaalde gedeelten van de route, die al passend is, ook in een eigen ritme kan afleggen!

In die droom gaan leerlingen niet meer naar Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO, maar NAAR SCHOOL, waar ze per vak een eigen route bewandelen. EduMaps clustert de leerlingen groepsdoorbroken op streefniveau en biedt automatisch de bijbehorende leermiddelen aan. Leerlingen inspireren elkaar met presentaties, die de leerkracht van de toekomst goedkeurt, waarna dat gedeelte van de leerroutefase wordt afgesloten. De meeste toetsen zijn afgeschaft en een lerarentekort is er ook niet meer. Veel standaardlessen kunnen via Prove-It worden gevolgd, de leerkracht is de manager en coach. Hij/zij monitort de leerlingen op de route, begeleidt op individueel niveau en geeft les aan kleine instructiegroepen, maar haalt vooral de wereld in huis, laat bewegingsonderwijs en muziek door vakdocenten doen en gaat met de leerlingen de boer op. In de tijd die over is spijker je bij om, zoals de Pruisische koning Frederik de Grote zou zeggen, nieuwe waarheden te ontdekken en bestaande vooroordelen los te laten. Het laatste wat je wilt is je leerlingen beperken met je eigen belemmerende overtuigingen!

Enkele honderden scholen en instellingen maken inmiddels gebruik van een product uit de EduMap Store. We gaan het toevoegen en publiceren van LessPapers in de komende weken nog makkelijker maken. Met het concept “Prove-It” schieten we in het PO/SO-traject minder scherp, maar we dromen er wel van en het ligt voor het grijpen. Mocht er een VO-school zijn die ons bij de ontwikkeling daarvan wil helpen, dan houden we ons aanbevolen. Neem a.u.b. contact met ons op.

Het plaatje van deze post verwijst naar een verhaal uit een boek waar ik vroeger vaak in moest lezen. Het gaat over de muur van Jericho, die instort, net zoals de Berlijnse muur ook viel toen de druk te groot werd. In het onderwijs staan ook muren. De overheid zit er te kort op en de grote ICT bedrijven en uitgeverijen hebben een te dikke vinger in de pap. De managerscultuur en het “sturen op data” resulteert in een kille afrekencultuur en de methoden zijn gekleurd en eenzijdig. Onze kinderen zijn er niet bij gebaat. Daarom moéten ze vallen, want pas dan kunnen we de volgende stap maken. Maar ze worden zwaar bewaakt.

Facebook
Twitter
LinkedIn