Citizen Education

De kraamkamer van het onderwijs

De moeilijkste beslissing binnen mijn bedrijf DataCare was om bij de opvolger van ons toenmalige administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 geen administratiemodule meer te ontwikkelen. Daarmee dwongen we al onze gebruikers om voor dat deel op zoek te gaan naar een andere oplossing, maar die hadden allemaal ook een leerlingvolgsysteem! Dat kostte klanten. Het grote voordeel was dat we ons helemaal konden richten op waar wij de beste in wilden zijn, nl. leer- en ontwikkelingslijnen én dat we niet meer uitsluitend gebonden waren aan het Speciaal Onderwijs, maar juist geschikt werden voor álle onderwijssoorten en zelfs voor kinderopvang, medische kinderdagverblijven, jeugd– en gehandicaptenzorg. Dat leverde klanten op, zoals recent Ipse de Bruggen!

Wanneer ik nu naar EduMaps kijk dan zie ik zelfs geen leerlingvolgsysteem meer, maar een multifunctionele elektronische leeromgeving waarmee we kinderen, leerlingen, studenten én cliënten monitoren op een ontwikkelingslijn of – passende – leerroute, waarbij EduMaps automatisch content aanbiedt in de zone van de naaste ontwikkeling of in de richting van de gekozen uitstroombestemming. Als een navigatiesysteem! EduMaps heeft daarnaast een infrastructuur die het mogelijk maakt om leerroutes (EduMaps) en leermiddelen (LessPapers) eenvoudig met elkaar te delen, via de EduMap Store. Het maakt onze gebruikers tot elkaars uitgevers! Het is nog maar pril, maar ik kijk enorm uit naar het moment dat de eerste onderwijs- en zorginstellingen gebruik gaan maken van elkaars content en expertise.

De komende maanden werken we aan de wensenlijst van onze trouwe gebruikersgroep, die zoveel kennis heeft. Daarna beginnen we aan Prove-It. Want wanneer de onderwijsbestemmingen bekend zijn hebben we niet alleen alles in handen om de agenda van de leerkracht, docent en begeleider automatisch te vullen, maar ook die van de leerling, student en client, die de lessen en opdrachten uit de leerroute, die daarvoor geschikt zijn, nu ook in een eigen ritme kunnen afleggen. Daarmee ondersteunt EduMaps een klassiek onderwijsmodel, maar het maakt de weg ook vrij voor een meer persoonlijke, non-lokale vorm van “citizen education”, waarin WIJ onze kinderen vertellen over deze wereld, in plaats van ZIJ.

De keuze om onszelf te specialiseren werkte bevrijdend. Te doen wat bij jou past, wat wij met EduMaps hebben gedaan, gun ik ieder kind! Soms droom ik er zelfs van dat EduMaps juist daardoor het onderwijs in Nederland daadwerkelijk zou kunnen veranderen. Waar anders dan in de kraamkamer van het onderwijs kon een dergelijke applicatie ontstaan!

Facebook
Twitter
LinkedIn